TOTI MEMBRI SUNT RUGATI PANA LA PRIMA ESIRE AFARA (MEDYCA) SA ACHITE COTIZATIA LA ASOCIATIE SI TAXA DE ZBOR INTEGRAL

CAMOIONUL NATIONAL LA CATEGORIA FOND TINERET SI VICE CAMPION EUROPEAN 2013

NE MANDRIM CU FAPTUL CA IN FIACARE AN AC BACOVIA BACAU A AVUT CRESCATORII CE AU OBTINUT REZULTATE NOTABILE LA NIVEL NATIONAL .
IN ANUL 2013 DOMNUL GRADINARU CRISTI CU PORUMBELUL 0400021-2012 M A URCAT PE PODIUM FIND LOCUL 1 NATIONAL FOND TINERET CAT SI VICE CAMPION EUROPEAN .

Plan Zbor maturi 2014

Protocol Maturi 2014
Incheiat astazi 26.01.2014, cu ocazia intalnirii reprezentantilor judetelor Neamt, Iasi si Bacau. In urma negocierilor s-au hotarat urmatoarele etape pentru maturi:
1. 26.04.2014 Darabani Viteza
2. 03.05.2014 Ulma Viteza
3. 10.05.2014 Medyka Viteza-Demifond
4. 17.05.2014 Ulma Viteza
5. 24.05.2014 Cycow Demifond-Fond
6. 31.05.2014 Borsa Viteza *
7. 07.06.2014 Losice 1 Demifond-Fond
8. 14.06.2014 Ulma Viteza *
9. 21.06.2014 Uzdowo Maraton
10. 28.06.2014 Losice 2 Demifond-Fond
11. 05.07.2014 Sighet 3 Viteza *
12. 12.07.2014 Lebork Maraton Seminational
13. 12.07.2014 Losice 3 Demifond-Fond
14. 19.07.2014 Sighet 4 Viteza *
15. 26.07.2014 Losice 4 Demifond-Fond
16. 02.08.2014 Uzdowo Maraton
17. 02.08.2014 Gdansk Semi National * Maraton National
18. 09.08.2014 Sighet 5 Viteza *

Sedinta Duminica 23.02.2014

Duminica 23.04.2014 va avea loc sedinta incepand cu ora 10 la Parcul Trandafirilor.

demisia tehnic

Prin prezenta va aduc la cunostinta ca din data de 17.02.2014, nu mai sunt Resp Tehnic al AS Columbofle Bacovia Bacovia

Demisia a fost inaintat domnului Presedinte Luni 17.02.2014

semnat Olaru Bogdan

ANUNT TEHNICI CLUBURI

Rog Conducerile Cluburilor 4/1 Bacau si 4/2 Buhusi sa imi comunice teleponic la nr 0747606591, sau la e-mail fratiiolaru@yahoo.com situatia membrilor noi (coordinate,adresa,nr telefon) in vederea activarii in programul de clasamente.
Mentionez ca taxa de introducere a coordonatelor membrilor noi este de 5 euro, taxa ce va fi virata in contul reponsabilului cu programul de clasamente.
Va multumesc.
Resp. Tehn. Olaru Bogdan

Conducere AS Columbofila BACOVIA Bacau

In urma Adunarii Generale a AS Columbofile Bacovia Bacau din data de 22 decembrie 2014 , noua conducere a Asociatiei Columbofile Bacovia Bacau este urmatoarea:
Presedinte – SOLOT MARCELIN

Resp. Th Sportiv – OLARU BOGDAN

Casier – COZMA ADRIAN

Statutul Clubului Columbofil Ion Borcea 4-2 Buhusi

STATUTUL CLUBULUI
„CLUBUL SPORTIV COLUMBOFIL ION BORCEA 4-2 BUHUSI”

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Înfiinţarea Clubului
(1) „CLUBUL SPORTIV COLUMBOFI ION BORCEA 4-2 BUHUSI” ( în cele ce urmează asociaţia, s. n.), este fondat, potrivit actului constitutiv, de:

1. Pavel Ion -CNP 1750615043548,posesor CI seria XC nr688672,domiciliat in com.Blăgești,str.Valea lui Ion 256
2. Nedelcu Savin Mihai – CNP 1820308046280, posesor CI seria XC nr. 539638, domiciliat în strada Primaverii nr. 22 Oraş Buhusi, Judeţul Bacau.
3. Iliescu Ion – CNP 1620123043522, posesor CI seria xc nr. 447996, domiciliat în strada Primaverii nr. 27 Oraş Buhusi, Judeţul Bacau .
4. Ferica Gheorghe – CNP 1660412043528, posesor CI seria XC nr. 3535281, domiciliat în str Stefan cel Mare bl1,sc A,ap 8 Oraş Buhusi, Judeţul Bacau .
5. Cosma Dumitru– CNP 1811218080048, posesor CI seria XC nr. 148397, domiciliat în strada Orbic nr. 197 Oraş Buhusi, Judeţul Bacau.

(2) Clubul este o structură sportivă, fără scop patrimonial, înfiinţată – în baza dreptului la libera asociere consacrat de art. 40 alin. (1) din Constituţie, în conformitate cu dispoziţiile : Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii ; Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice ; Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 .

Art. 2 Scopul asociaţiei

(1) Asociaţia este înfiinţată pentru practicarea sportului columbofil de către membrii săi – disciplină sportivă recunoscută prin Ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 2135/19.11.2009 – în cadrul Federaţiei Crescătorilor de Porumbei din Romania
(2) În realizarea scopului propus, asociaţia va solicita Certificatul de Identitate Sportivă ce îi va fi eliberat în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret .

(3) În realizarea scopului propus, asociaţia se va afilia la Federaţia Crescatorilor de Porumbei din Romania(F.C.P.R.)

Art. 3 Denumirea asociaţiei

(1) Denumirea asociaţiei este (în baza rezervării denumirii eliberată de Ministerul Jusiţiei) „CLUBUL SPORTIV COLUMBOFIL ION BORCEA 4-2 BUHUSI ” .

(2) Toate documentele şi orice alte înscrisuri care emană de la asociaţie trebuie să indice denumirea asociaţiei, sediul, numărul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, numărul de telefon şi de fax .

Art. 4 Sediul asociaţiei

(1) Sediul social al asociaţiei este în str. Primaverii,nr27, Oraş Buhusi, Judeţul Bacău .

(2) Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

Art. 5 Durata asociaţiei

Asociaţia este constituită pe o durată nelimitată .

Art. 6 Patrimoniul asociaţiei

(1) Patrimoniul social al asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 250 lei şi este compus din următoarele aporturi în bani depuse de asociaţi, astfel:

1. Pavel Ion – 50 lei .
2. Nedelcu Savin Mihai – 50 lei .
3. Iliescu Ion – 50 lei .
4. Ferică Dan Gheorghe – 50 lei .
5. Cosma Dumitru – 50 lei ,
Si urmatoarele bunuri- sistem de imbarcare marca ‚’’Benzing InSight’’ in valoare de 614 euro, dotat cu toate accesoriile,
-imprimanta marca HP LaserJet in valoare de 250 lei

(2) Patrimoniul asociaţiei poate fi majorat de către membrii fondatori prin contribuţii personale acordate asociaţiei în vederea majorării patrimoniului iniţial.

(3) Patrimoniul asociaţiei poate fi majorat şi prin sponsorizări sau donaţii acordate de diverse persoane fizice sau juridice, române sau străine, conform legii.

(4) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art.7 Obiectivele asociaţiei

(1) Asociaţia are următoarele obiective :

a) formarea şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, antrenarea porumbeilor pentru competiţiile sportive, angajarea porumbeilor în competiţiile sportive organizate de Federaţia Crescatorilor de Porumbei din Romania –F.C.P.R./atât pe teritoriul țării cât și în străinătate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 69 / 2000, Statutul si Regulamentele F.C.P.R. si F.C.I. .
b) stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea legăturilor în domeniul sportiv dintre membri săi, oficiali, suporteri, cluburi, asociaţii, organisme naţionale şi internaţionale de sport columbofil, neadmiterea nici unei discriminări rasiale, religioase sau politice, organizarea de cursuri şi stagii de pregătire privind cunoaşterea regulilor sportului columbofil .
c) obiectivele Clubului decurg şi din reglementările Federaţiei Crescatorilor de Porumbei din Romania-F.C.P.R.precum şi din Statutele şi Regulamentele Federaţiei Columbofile Internationale .
d) promovarea prin toate mijloacele a spiritului de sportivitate, prevenirea şi înlăturarea sub toate aspectele a violenţei în sportul columbofil, eradicarea oricăror încercări de folosire a substanţelor şi mijloacelor interzise prin care se urmăreşte creşterea artificială a potenţialului sportiv al porumbeilor .
e) prin realizarea scopului şi obiectivelor propuse, Clubul contribuie la dezvoltarea sportului columbofil în România.
(2) Pentru realizarea obiectivelor propuse, asociaţia va iniţia şi dezvolta relaţii de cooperare cu alte organizaţii cu scopuri similare din România sau din străinătate precum şi cu autoritaţile publice centrale şi locale din România .

Art.8 Emblema şi culorile asociaţiei

(1) Emblema asociaţiei este reprezentată în anexă şi va putea fi folosită pe ştampilă, inscripţii, titluri de orice fel şi orice fel de acte ale asociaţiei .

(2) Culorile asociaţiei sunt : alb și albastru

Capitolul II.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIEI

Art. 9 Drepturile asociaţiei
În calitatea sa de structură sportivă, asociaţia beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 recunoscute de F.C.P.R şi FCI .

Art. 10 Obligaţiile asociaţiei

(1) În calitatea sa de viitor membru al FCPR, asociaţia se obligă :
- să respecte întodeauna statutele, regulamentele, directivele şi deciziile FCPR şi FCI ;
- să respecte legile competiţiei ;
- să recunoască jurisdicţia şi autoritatea FCPR precum şi autoritatea comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale din cadrul FCPR, , statutele şi regulamentele FCPR;
- să îndeplinească întodeauna obligaţiile stabilite prin statutul şi regulamentele FCPR precum şi cele stabilite prin hotărârile comisiilor jurisdicţionale ;
- să participe la competiţiile organizate de organele în drept având ca principal obiectiv învingerea adversarului şi obţinerea de performanţe în competiţiile columbofile .

(2) Clubul se obligă să nu ia atitudini susceptibile, să nu aducă prejudicii intereselor fundamentale ale fiecărui membru, să respecte reglementările Autorităţii Naţionale pentru Sport si Tineret, statutul şi regulamentele Federaţiei Crescatorilor de Porumbei din Romania

Capitolul III
MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 11 Categorii de membri

Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri:

a) asociaţii fondatori – cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea acesteia .
b) membrii asociaţi – persoanele care au constituit asociaţia precum şi alte care în viitor vor devenii membrii asociaţii vor face parte din asociaţie şi vor contribui moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei ;
c) membrii de onoare – persoane fizice şi persoane juridice care au adus şi aduc servicii deosebite asociaţiei sau care o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar;
d) membrii practicanţi – persoane fizice care aderă la scopul asociaţiei şi se înscrie în numele asociaţiei în campionatul columbofil şi participă efectiv cu un număr de porumbei în campionatul organizat de FCPR . Scopul participării în campionat este acela de a obţine calificative în vederea stabilirii clasamentelor atât individual cât şi pe echipe . Dovada calităţii de membru practicant şi apartenenţa acestuia se face cu legitimaţia eliberată de FCPR si a cererii de aderare adresate conducerii clubului.

Art. 12 Membrii fondatori

Membrii fondatori sunt cei care au pus bazele înfiinţării asociaţiei astfel cum sunt identificaţi la art. 1 alin. 1 în prezentul statut .

Art. 13 Membrii de onoare

Poate fi membru de onoare al asociaţiei, persoana – care a adus şi aduce servicii deosebite asociaţiei sau care o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar – căreia îi este recunoscută oficial calitatea de membru de onoare .

Art. 14 Membrii susţinători

Este membru susţinător persoana care sprijină moral şi material sociaţia .

Art.15 Acordarea şi pierderea calităţii de membru

(1) Calitatea de membru asociat şi de onoare, se acordă de Adunarea generală, iar cea de membru practicant şi membru susţinator se acordă de Consiliul director (membrii fondatori(.

(2) Calitatea de membru fondator sau asociat se pierde prin :

- retragere ( în acest caz, hotărârea de retragere se comunică celor interesaţi cu cel putin 30 de zile de la data la care va avea loc prima adunare generală, în acelaşi termen se comunică şi hotărârea Adunării generale ) ;
- deces ;
- excludere pentru : 1. neplata cotizaţiei, 2. aducerea de prejudicii scopului asociaţiei, 3. abateri grave de la statut, 4. neprezentarea la două (2) adunări generale consecutive, 5. participarea la competiţia sportiv columbofilă organizată de alte persoane juridice (FRSC, UFCR, UCPR, etc.) ,6. comportament nesportiv

(3) Calitatea de membru practicant se pierde prin transfer, retragere sau excludere .

(4) Membrii asociati care sunt excluşi sau se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care s-au obligat faţă de asociaţie.

(5) Dacă Adunarea generală constată îndeplinită una din cele cinci (5) situaţii de excludere enumerate la art. 15 alin. 2 alin. 3, adoptă, cu respectarea legii şi a dispoziţiilor prezentului statut, o hotărâre de excludere a persoanei în cauză .

Art. 16 Drepturile membrilor asociaţi

Membrii asociaţiei identificaţi la art. 1 alin. (1) au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director şi în Comisia de cenzori, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile la care candidează şi nu au suferit nici o condamnare penală;
b) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale adunării generale;
c) să folosească bazele sportive şi instalaţiile, precum şi localurile asociaţiei, în limita disponibilităţii lor, în vederea desfăşurării activităţii sportive;
d) să participe la competiţiile organizate de FCPR

Art.17 Obligaţiile membrilor asociaţi

Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să participle la Adunarea generală;
b) să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării generale şi ale Consiliului Director ;
c) să-şi plătească obligaţiile finaciare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
d) să susţină în mod decent, civilizat şi în spirit de fair-play, echipele şi/sau membrii asociaţiei în competiţiile la care participă;
e) să apere, fără rezerve interesele asociaţiei ;
f) să aibe un comportament civilizat în cadrul asociaţiei şi în relaţiile cu ceilalţi membri;
g) să contribuie la promovarea unei imagini favorabile asociaţiei ;
h) obligaţiile prevăzute la art. 10 în prezentul statut .
i) să participe numai în cadrul asociaţiei la competiţiile organizate de FCPR.

Art. 18 Sancţiuni

Sancţiunile ce pot fi acordate tuturor categiriilor de membri şi procedura de sancţionare sunt prevăzute în Regulamentele FCPR şi sunt acordate de Comisia de disciplina din cadrul Clubului, și de Comisiile din cadrul FCPR .

Capitolul IV
RESURSELE PATRIMONIALE

Art.19 Resursele patrimoniale ale asociaţiei provin din activul patrimonial în valoare de 250 lei precum şi din contribuţiile membrilor asociaţi, cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor susţinători, sponsorizări, , subvenţii, donaţii, legate, dividende şi orice alte contribuţii în bani sau/şi în natură de la persoane fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legii .

Capitolul V
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Secţiunea I
Art. 20 Adunarea Generală

(1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din membri asociaţi cu drept de vot identificaţi la art. 1 alin. (1).

(2) Adunarea generală are următoarele competenţe:
a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi bilanţul contabil;
c) alege şi revocă membrii Consiliului director;
d) alege şi revocă cenzorul;
e) înfiinţează filiale;
f) aprobă primirea membrilor asociaţi, excluderea membrilor asociaţi şi modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase dupa lichidare;
h) stabileşte remuneraţia membrilor Consiliul director şi a cenzorului;
i) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.

(1) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului director şi a cenzorului.

(2) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin cinsprezece (15) zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin şase (6) zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea ei. Este considerat caz de urgenţă, unul din următoarele :
a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
b) apar situaţii care pun în pericol existenţa asociaţiei;
c) la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 85% din numărul membrilor asociaţi cu drept de vot .

(5) Adunarea generală se convoacă de Consiliul director cu unanimtate de voturi , sau Presedintele Cubului printr-un convocator scris care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la cunoştinţa membrilor Adunării generale în termenele prevăzute, după caz, la art. 20 alin. (4) .

(6) Odată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a Adunării generale, se va pune la dispoziţia participanţilor, problemele şi materialele supuse dezbaterii.

(7) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris, şi depuse la secretariatul asociaţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data la care are loc Adunarea generală.

(8) La Adunarea generală participă :
a) asociaţii – fondatori;
b) membrii- asociaţi;
c) membrii de onoare;
d) membrii susţinători sau reprezentaţii lor ;
e) invitaţi.

(9) În cadrul Adunării generale, fiecare asociat are drept la un vot cu caracter deliberativ.

(10) Asociaţii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală şi afinilor lor până la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

(11) Alegerile pentru Consiliul director şi cenzor au loc o dată la patru (2) ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea generală care urmează.

(12) Rapoartele de activitate ale Consiliului director şi ale cenzorului, programele de activitate, calendarele competiţionale, bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanţurile contabile se dezbat şi se supun, anual, aprobării Adunării generale.

(13) Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenţi personal sau prin împuterniciţi cel puţin o jumătate plus unu (1) dintre asociaţii identificaţi la art. 1 alin. (1) şi cei prevăzuţi la art. 13 .

(14) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut de alineatul (1), Adunarea generală se reconvoacă în acelaşi loc şi la aceeaşi oră ziua următoare şi va avea loc oricare va fi numărul asociaţilor prezenţi .

(15) Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritate simplă a celor prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei sau modificarea scopului ei, care se iau cu majoritate absolută (3/4) a tuturor membrilor fondatori şi asociaţi.

(16) Adunarea generală este condusă de preşedinte sau, în lipsă, de înlocuitorul său care are obligaţia să comunice situaţia prezenţei asociaţilor şi lista nominală a celor prezenţi.

(17) Cu ocazia fiecărei Adunări generale se întocmeşte un proces-verbal/stenogramă, din care rezultă modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.

(18) Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociaţiei.

(19) Hotărârile Adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc sedinţa, dupa caz.

Sectiunea a II-a
Art. 21 Consiliul director

(1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

(2) Consiliul director este compus dintr-un număr de cinci membri. Consiliul director este ales pentru o perioadă de 2 ani . Componenţa funcţiilor Consiliului director este alcătuită astfel:

a) o funcţie de preşedinte;
b) o functie de responsabil tehnic;
c) o funcţie de secretar general (casier)
d) o funcţie de membru
e) o functie de vicepreșdinte cu caracter ,onorific

(3) Atribuţiile membrilor Consiliului director se reglementează prin Regulamentul de ordine interioară al asociaţiei .

(4) Componenţa Consiliului Director este următoarea :

1. Pavel Gheorghe – CNP 1730730043526, posesor CI seria xc nr. 5391114, domiciliat în com.Blagesti str. Valea lui Ion nr. 254 A, Judeţul Bacau –resedinta in Buhusi ,str.Gh.Doja nr 7 Preşedintele consiliului director .
2. Iliescu Ion – CNP 1620123043522, posesor CI seria XC nr447996, domiciliat în strada Primaverii nr. 27Oraş Buhuși, Judeţul Bacău – Responsabil Tehnic .
3. Nedelcu Savin Mihai – CNP 18203046280, posesor CI seria XCnr. 539638, domiciliat în strada Primăverii nr. 22Oraş Buhși, Judeţul Bacău – Secretar General-Casier
4. Ferica Gheorghe – CNP 16604120435528, posesor CI seria XC nr.353652, domiciliat în str. Ștefan cel Mare bl.1,sc.A,ap8 Oraş Buhusi, Judeţul Bacău – membru.
5. Cosma Dumitru-CNP1811218080048, ,posesor CI seria XC nr 148397, domiciliat in str.Orbic nr ,Oraș Buhuși,Jud Bacău-membru

(5) Preşedintele Consiliului director reprezintă şi angajează legal asociaţia în relaţia cu autorităţile statului, FCPR, precum şi cu orice alte persoane fizice şi juridice . Preşedintele Consiliului director conduce asociaţia între Adunările generale .

(6) În situaţia în care Preşedintele Consiliului director este membru fondator al asociaţiei, acesta este şi Preşedintele Adunării generale .

(7) Membrii Consiliului director se aleg prin vot (secret sau deschis ) de Adunarea generală şi se revocă prin vot conform art. 19 alin. 15 . Asociaţia recunoaşte şi garantează oricărei persoane fizice dreptul de a candida la funcţiile prevăzute de art. 21 alin. (2) precum şi desfăşurarea de alegeri libere în cadrul clubului . Candidaţii la funcţiile executive prevăzute de art. 20 alin. (2) vor înregistra o cerere la secretariatul asociaţiei cu 10 zile înainte de data desfăşurării alegerilor.

(8) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul director are următoarea competenţă :
a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei, calendarul competiţional etc. ;
b) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei, etc.;
c) elaborează Regulamentul intern de funcţionare al asociaţiei ;
d) aprobă primirea, retragerea, excluderea membrilor practicanţi ;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, statut sau de Adunarea generală
f) elaborează Regulamentul propriu, intern, de funcţionare

(7) Dispoziţiile art. 19 alin. (10) se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului director .

(8)Deciziile Consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 19 alin. 19 .

(9) Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a exercita următoarele atribuţii:

a) să negocieze şi să încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
b) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.

(10) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile asociaţiei o impun .

(11) Convocarea Consiliului director se face cu cel puţin (2) zile înainte de data fixată de preşedinte iar în lipsa acestuia de respopnsabilul tehnic
(12) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu jumătate plus unu din voturile celor prezenţi .

(13) Deliberarea şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procesul-verbal încheiat cu ocazia fiecărei şedinţe de unul dintre membrii care este şi secretarul Consiliului.

Secţiunea a III – a
Art. 22 Controlul financiar

(1) Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de un cenzor ales de Adunarea generală.

(2) Nici unul dintre membrii Consiliului Director nu poate fi Cenzor .

(3) Este ales cenzor al asociaţiei dl Radu Cezar – CNP 1581208044428 posesor CI seria XC nr. 371918, domiciliată în str. Republicii bl. 12, Oraş Buhuși, Judeţul Bacău .
(4) În realizarea competenţei sale, cenzorul :
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.

(5) Adunarea generală aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a cenzorului.

Capitolul VI
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI, SURSE DE FINANŢARE

Art. 23 Veniturile asociaţiei
Clubul este o asociatie non-profit
(1) Veniturile asociaţiei provin din:
a) cotizaţiile membrilor;
b) donaţii, sponsorizari sau legate;
c) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
d) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 24 Cheltuielile asociaţiei

(1) Principalele cheltuieli ale asociaţiei sunt:
a) procurări de materiale sportive;
b) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
c) cazare, masă, transport;
d) apă, canal, salubritate;
e) energie electrică, termică şi gaze naturale;
f) telefoane, procurări de rechizite şi imprimate birou;
g) carburant, piese de schimb, consumabile auto, etc ;
h) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul director .

(3) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi alte asemenea sume din disponibilităţile existente.

Art. 25 Depozite
Toate fondurile asociaţiei vor fi depuse într-un cont al asociaţiei deschis la o bancă aleasă de către Consiliul director sau de către membrii fondatori .

Capitolul VII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 27 Dizolvarea asociaţiei

Asociaţia se va dizolva:
I.De drept – în următoarele situaţii :
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost
constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării generale în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generală trebuia constituită;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă numărul membrilor nu a fost complinit în termen de trei luni de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor privind numărul minim de membrii asociaţi .

II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricarei persoane interesate, atunci când:
a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;
c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) asociaţia a devenit insolvabilă;
e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Prin hotărârea Adunării generale.

Art. 28 Lichidarea asociaţiei

(1) În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc potrivit legii de Adunarea generală sau de instanţa judecătorească dupa caz.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

(3) Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie bilanţul care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

(4) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii işi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului .

(6) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(7) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

(8) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidarii nu se pot transmite către persoane fizice.

(9) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, în baza încheierii unui proces-verbal de predare-preluare .

(10) Dacă în termen de şase (6) luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile (unor persoane juridice cu scop identic sau asemănător), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(11) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului – verbal de predare – preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioară.

(12) Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de şase (6) luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.

(13) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

(14) Dacă în termen de treizeci (30) de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor permite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

Art. 29 Radierea asociaţiei

(1) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se
atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

(2) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 30 Începutul anului financiar

Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie al fiecărui an.

Art. 31 Legea aplicabilă/clauze finale

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu legislaţia aplicabilă în România .

(2) Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea Generală a asociaţiei în şedinţa din data de 27.04.2013 .

(3) Prezentul statut a fost redactat, semnat şi certificat în opt (8) exemplare, la sediul asociaţiei azi 14.09.2013. în prezenţa d-nei av. Mariana Bălău .

MEMBRII ASOCIAŢI AI ASOCIAŢIEI
„CLUBUL SPORTIV COLUMBOFIL ION BORCEA 4-2 BUHUSI”

Adunarea Generala

Sedinta Adunarii Generale din 26 noiembrie 2013 va avea loc la Restaurantul din Parcul Trandafirilor din Bacau incepand cu orele 18.00!

Rectificare Convocare Adunarea Generala Bacau

Va anuntam ca in urma solutionarii contestatiei depusa la F.C.P.R de catre conducerea Asociatiei Columbofile Bacau se convoaca pentru data de 26 noiembrie orele 18.30 Adunarea Generala Extraordinara a Asociatiei Columbofile Bacau.Pe ordinea de zi se vor afla stabilirea celor 2 delegati pentru alegerile conducerii F.C.P.R, stabilirea candidatului la presedentia F.C.P.R pe care Asociatia George Bacovia Bacau il va vota precum si diverse discutii!Mai jos aveti comunicatul emis ce catre FCPR.

Presedinte,

Dragos Dorneanu

“Avand in vedere neintrunirea cvorumului necesar desfasurarii sedintelor Adunarii Generale precum si nerespectarea prevederilor statutelor Asociatiilor afilate si al FCPR comisia de validare a candidaturilor solicita Asociatiei Columbofile Cuza Vaslui si Asociatiei Columbofile Bacovia Bacau convocarea de urgenta a sedintelor generale extraordinare avand ca principal scop stabilirea nominala a delegatilor desemnati sa participe la sedinta Adunarii Generale a FCPR desfasurata in data de 29.11.2013 in mun Targu Mures .
Nominalizarea delegatilor desemnati de Adunarile Generale sus mentionate
va fi efectuata pana in data de 26.11.2013.
In urma procedurilor mentionate mai sus pentru Asociatiile: AS a municipiului Bucuresti, Asociatia Columbofila Bacovia Bacau si Asociatia Columbofila Cuza a judetului Vaslui , comisia va lua act de cele solicitate si se va pronunta asupra candidaturilor celor patru persoane in data de 28.11.2013

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

1. Radu V. Ion – Presedinte
2. Gatejescu Alex. Florian – Membru
3. Sipoteanu Razvan – Membru “